Sydafrika företagsregister

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar. Intellectual Property National Organisations The national organisation for the protection of trademarks and patents is the CIPC (Companies and Intellectual Property Commission). The South African Institute of Intellectual Property Law is another organisation. South Africa signed the Paris Convention for the protection of industrial roperty, as well as the agreement establishing the World ... General presentation of South Africa based on indicators such as demography, area, language, religion, ethnic composition, type of economy and South african political context. Enligt Hongkongs företagsregister visas de uppgifter som ingår i styrelseledamöterna nedan: Skyldighet att agera i god tro till förmån för företaget som helhet: En direktör ansvarar för alla bolagets aktieägares intressen, både nuvarande och framtida. Direktören måste uppnå rättvisa resultat mellan styrelseledamöterna och ... Anton van Wouw-skolan vinner allt som går att vinna inom körsång i Sydafrika och vanligtvis åker de till Kapstaden på turné. I år undrade en förälder om de inte skulle åka till Rödebyskolan i Sverige på andra sidan jorden i stället, säger han. I vecka 42 kommer en delegation med drygt 120 sydafrikaner till Rödebyskolan. Globala Handlare Lista (Click to buy all industries of global traders data)only $78.00. Update in 2010; It contains global traders of 59 industries from 150+ countries; Each data include: company name,contact name,telephone,fax,area,address,no email;

Företagstjänster Ny affärsformation Vanliga frågor